x

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SEM

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, eğitim alanında çalışan ya da çalışacak olan hemşirelikte lisans mezunu hemşirelerin eğitim yapma bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmek ve sağlık kuruluşlarında etkili eğitim planlama, yürütme ve değerlendirmeye yönelik becerilerinin gelişmesine destek olmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Yetişkin eğitimi ile ilgili kavram ve süreçleri tanımlar.

Hemşire veya diğer hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını analiz eder.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı tasarlar.

Öğrenme yöntem ve tekniklerini eğitim programının hedeflerine ve içeriğine uygun seçer.

Eğitim içeriğini ulaşılabilir en iyi kanıtları içerecek şekilde hazırlar.

Sunumunu, uygun öğrenme ve öğretme tekniklerini kullanarak etkili biçimde yapar.

Arkadaşlarının sunumlarını uygun şekilde değerlendirir.

Eğitimde etkili öğrenme ve öğretme için uygun şekilde geri bildirim vermenin önemini kavrar.

Bir “Eğitim Eylem Planı” geliştirir.

750.00 

Mevcut
Adet:
Karşılaştır

Kimler Katılabilir?

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların Hemşirelik bölümünden lisans ya da yüksek lisans mezunu hemşireler katılabilir.

X